Laatste nieuws:

Bekendmaking – bevraging over openhouden kerncentrales Doel 1 en 2

Vanaf donderdag 15 april raadpleegt de federale overheid twee maanden lang de Belgische bevolking in verband met het langer openhouden van de kerncentrales van Doel 1 en 2. Het publiek kan zich daarover uitspreken tot 15 juni.

Oordeel Grondwettelijk Hof

De volksbevraging is een gevolg van een oordeel van het Grondwettelijk Hof in maart 2020. Toen oordeelde het Hof dat de wetswijziging van 2015, waarbij de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2 met tien jaar werd verlengd, niet volgens de regels was. Volgens het Hof vereist de verlenging een milieueffectenrapport en een publieksraadpleging, wat in 2015 niet is gebeurd. In het belang van de bevoorradingszekerheid blijft de verlenging wel geldig tot eind 2022.

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via volgende link:

https://economie.fgov.be/nl/Doel1en2

Inwoners kunnen hun opmerkingen achterlaten via het onlineformulier dat beschikbaar is op de website van de publieke raadpleging.

Bron: gemeente Essen
Foto: Machteld Verrycken

Facebook31
Facebook
Twitter