Laatste nieuws:
Beheerwerken in bospercelen domein Zusters Franciscanessen

Beheerwerken in bospercelen domein Zusters Franciscanessen

Kempens Landschap kocht in 2012 het kloosterdomein Zusters Franciscanessen aan. Om de cultuurhistorische en de natuurwaarden van het kloosterdomein te behouden en te verbeteren, werd in 2015 een landschaps- en bosbeheerplan opgesteld. In dit plan zijn de beheermaatregelen voor de volgende 27 jaar vastgelegd.

Beheerwerken 2019

Om de natuurwaarde van het bos te vergroten zullen de bospercelen geleidelijk aan worden omgevormd naar een inheems gemengd bos met verschillende biotopen, waar een rijke fauna en flora zich thuis voelen. In dit kader werd een uitdunning aangeduid van bomen die gekapt moeten worden. Vanaf deze winter worden alle gemerkte bomen geveld en afgevoerd. Hierdoor krijgen de overblijvende bomen meer licht en ruimte om verder te groeien en kan het bos zich op termijn ook verjongen. In sommige delen die grotendeels bestaan uit naaldhout of exoten, worden grote groepen bomen geveld zodat nadien inheemse soorten zich natuurlijk kunnen verjongen of kunnen worden aangeplant. Op termijn zullen de gerichte werken een grote diversiteit aan biotopen stimuleren. Hierdoor zullen heel wat verschillende planten en dieren zoals zangvogels, insecten en reeën er zich thuis voelen.

Wandelpaden blijven toegankelijk

Omdat Kempens Landschap en de gemeente het belangrijk vinden dat de bezoekers van het domein van de natuur kunnen blijven genieten, zal het bos op de wandelpaden steeds toegankelijk blijven voor bezoekers, maar het kan vanzelfsprekend gebeuren dat, uit veiligheidsoverwegingen, bepaalde delen tijdens de exploitatie zullen worden afgesloten.

Meer info

Kempens landschap – 015 22 82 30 – info@kempenslandschap.be

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay

Facebook12
Facebook
Twitter
Visit Us