Laatste nieuws:
Basisschool ’t Kantoor maakt vuist tegen vooroordelen en discriminatie

Basisschool ’t Kantoor maakt vuist tegen vooroordelen en discriminatie

“Anderstalige kinderen houden de ontwikkeling van andere kinderen in de klas tegen”. Een vooroordeel dat de leerkrachten en directie op VBS ’t Kantoor al tien jaar aanvechten. Directeur Wen Van Hees vertelt: “Recent nog durfde een politieke partij in Wuustwezel dit in hun blaadje schrijven. We moeten voortdurend opboksen tegen inwoners van Braken, die de kwaliteit van onze school in vraag stellen, omdát er hier anderstalige kinderen schoollopen. Dat weegt op ons team.”

School ’t Kantoor ligt in het midden van het gehucht Braken. Het is een kleine, gezellige school waar kwalitatief en vernieuwend onderwijs op de voorgrond staat. De school bestaat al sinds mensenheugenis. Inwoners van Braken hebben vaak warme herinneringen aan hun schooltijd op VBS ’t Kantoor.

Diversiteit tussen leerlingen nam sinds 2008 toe

Sedert 2008 nam de diversiteit tussen de leerlingen toe. Dat is ook te zien aan de inwoners van Braken en het nabijgelegen Wernhout (Nederland). Meer en meer nemen mensen van andere origine hun intrek in woningen over heel de grensstreek. Deze evolutie vindt vooral in de steden plaats en minder in de plattelandsgemeenten. Hierop vormt Braken als plattelandsgehucht een uitzondering. In en rond Braken ligt het aandeel aan mensen met een migratieachtergrond iets hoger dan in een ‘doorsnee’ plattelandsomgeving. Omdat vele van deze mensen tewerkgesteld zijn in de tuin- en landbouwsector en bouwsector.

Fier op haar unieke positie

Basisschool ’t Kantoor is fier op haar unieke positie van multiculturele school te midden van het groen. Zo’n 35% van de kinderen heeft een ‘anderstalige achtergrond’. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een leerling in België geboren is maar dat mama en/of papa een anderen origine heeft. De school startte al lang geleden met de omvorming van haar werking naar ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij wordt gekeken naar de individuele noden van elk kind. Deze manier van werken zorgt voor rijke groeikansen voor alle kinderen, op basis van hun achtergrond en talenten. Er is een sterke brede basiszorg. In het schoolteam is veel expertise over het werken rond leervertraging- of voorsprong, meertaligheid, enz.

Verschillen zorgen juist voor grotere rijkdom binnen de klas

“Mensen denken soms dat verschillen tussen kinderen het leren vertraagt”, vertelt Wen Van Hees. “Het omgekeerde is waar: verschillen zorgen voor een grotere rijkdom binnen de klas. Diversiteit behoort tot de kern van het onderwijs. De school is dé plaats om aan diversiteit een grote meerwaarde te geven.”

Basisschool ’t Kantoor maakt vuist tegen vooroordelen en discriminatie2

Geen enkel negatief effect

“Natuurlijk moeten anderstalige nieuwkomers of kinderen met een andere moedertaal tijd krijgen om Nederlands te leren. Dit is een proces dat wij als school zeer goed kennen en ook zeer goed kunnen begeleiden. Gemiddeld duurt zo’n traject één à twee schooljaren. Dit leerproces heeft geen enkel negatief effect op het eigen leren of op het leren van anderen. Op onze school krijgt elke leerling wat hij/zij nodig heeft.”

Kinderen studeren sterker af

“De toename aan diversiteit was in het begin een uitdagende oefening. We hebben onze werking aangepast en geprofessionaliseerd. We zijn ons gaan richten op het individuele kind. Een sterk rekenbrein krijgt extra wiskunde-oefeningen. Een leerling die moeilijk Nederlands spreekt, krijgt in een apart groepje extra taalles. Ik durf zeggen dat, dánkzij het groter aandeel anderstalige kinderen, alle leerlingen hier sterker afstuderen in het 6de leerjaar, zowel op inhoudelijk als emotioneel vlak. De resultaten gaan omhoog, de cijfers die we binnen krijgen vanuit het secundair onderwijs, bevestigen dit verhaal. Mooi toch, hoe alle kinderen sterker worden van een toegenomen diversiteit!”

WVH

Foto’s: Basisschool ‘t Kantoor

Facebook395
Facebook
Twitter