Laatste nieuws:
Asfalteringswerken van 16 tot 31 augustus

Asfalteringswerken van 16 tot 31 augustus

In de tweede helft van augustus krijgen verschillende Essense straten een nieuw wegdek. De gemeente investeert in deze periode 375.000 euro voor de onderhoudswerken.

Nieuwe fietsstraten in Wildert

Van 16 augustus tot 24 augustus vinden de grootste werken plaats in de Middenstraat. Hier worden de kasseien opgebroken en vervangen door asfalt. Heel het gedeelte tussen de Vijvers en de Cardijnstraat krijgt een nieuwe toplaag in asfalt.

In de week van 23 tot 27 augustus krijgt ook de achterliggende wijk in Wildert een nieuwe asfaltlaag. Het gaat om de Elfnovemberstraat, Beekstraat, Pastoor Schoetersstraat, Akkerstraat en Cardijnstraat. Met de werken wordt de verbinding Cardijnstraat – Middenstraat (tot aan de Vijvers) omgevormd tot een fietsstraat. In een fietsstraat mogen autobestuurders geen fietsers inhalen en geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het stukje Huybergsebaan tussen Kalmthoutsesteenweg en Struisven krijgt die week eveneens een nieuwe toplaag. In de Rijkmakerlaan wordt vanaf 24 augustus het overige gedeelte van de straat aangepakt. De exacte periode hangt af van de locatie. De gemeente zal nog gericht communiceren naar de betrokken bedrijven toe.

Omleidingen

De omleiding tijdens de werken aan de Middenstraat, Elfnovemberstraat, Beekstraat, Pastoor Schoetersstraat, Akkerstraat en Cardijnstraat loopt via de Sint-Jansstraat en de Kalmthoutsesteenweg. De omleiding tijdens werken aan de Huybergsebaan loopt via de Kalmthoutsesteenweg en de Steenovenstraat. De omleiding tijdens de werken aan de Rijkmakerlaan loopt via de Duiventorenstraat en de Postbaan. De omleiding tijdens de werken aan Werf verloopt via de Beliestraat en de Oude Baan.

Geen huisvuilophaling op dinsdag 24/08

Op dinsdag 24 augustus is er normaal gezien een inzameling van huisvuil. Omdat de Middenstraat, Elfnovemberstraat, Beekstraat, Pastoor Schoetersstraat, Akkerstraat en Cardijnstraat dan open liggen, is dit in deze straten niet mogelijk. We vragen om die dag de huisvuilcontainer niet buiten te zetten en het aan te bieden op de volgende inzameling van dinsdag 7 september. Zit je huisvuilcontainer vol, dan kan je op 7 september extra zakken naast je container plaatsen. Meld dit wel vooraf aan ophaaldienst IGEAN via het gratis nummer 0800 146 46.

Ook fietsverbindingen en speelpleintjes

Ook enkele fietsverbindingen krijgen een opknapbeurt. Zo wordt de Werf gedeeltelijk voorzien van een nieuwe toplaag (26-27 augustus). In het fietsverbindingspad tussen de Jules Van Agtmaelstraat, de Hey-endlaan, en in de Rooiendamlaan wordt de dolomiet vervangen door asfalt (30-31 augustus).
Tot slot krijgen ook 2 speelpleintjes nieuw asfalt. Het Wilde Westen in Struisven en ’t Putteke aan de Huybergsebaan staan op 26 augustus op de planning.

Weersomstandigheden kunnen planning veranderen

Tijdens de onderhoudswerken proberen we de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken. Op de dagen dat er frees- en asfalteringswerken gebeuren, zijn de straten niet toegankelijk en voorzien we de nodige omleidingen. Door externe omstandigheden kan de planning van de werken altijd nog wijzigen.

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay