Laatste nieuws:
Asfalteringswerken tot half september

Asfalteringswerken tot half september

Tijdens de maanden augustus en september vinden er allerlei asfalteringswerken plaats in Essen. Vooral de werken in de Kerkstraat en de Beliesraat zijn omvangrijk.

Volgende straten krijgen een nieuwe laag asfalt:
-Beliestraat
-Kerkstraat
-Sint-Antoniusplein (tussen Sint-Antoniusstraat en het plein)
-Spoorwegstraat
-Heikantstraat (vanaf de spooroverweg tot aan de kleuterschool)
-Achterstehoevestraat (doodlopend stukje)
-Huybergsebaan (stukje tussen huisnummer 203 en 213)
-Heiblok (plaatstelijke herstellingen aan het bruggetje over de Vaart)

Asfalteringswerken Kerkstraat
Vanaf donderdag 10 augustus start de aannemer met het frezen van het huidige asfalt in de Kerkstraat tussen het kruispunt van de Oude Baan en het kruispunt van de Spoorwegstraat/Veldweg. Er zal vanaf 10 augustus op dit stuk dan ook een parkeerverbod gelden. U kan de wagen eventueel parkeren op volgende locaties:
-Parking ter hoogte van het Parochiecentrum en het verbindingspad Albert Yssackersstraat (bereikbaar via het verhoogde T-kruispunt Kerkstraat/Sint-Antoniusstraat)
-Parking aan de kerk ter hoogte van het Sint-Antoniusplein
-Burgemeester Dierckxsensstraat
-Bij het openbreken van de Kerkstraat en de Beliestraat zijn er onvoorzien extra herstellingswerken nodig aan de riolering. Veel kolken en rioolaansluitingen blijken in slechte staat te zijn. -Dit moet hersteld worden vooraleer de aannemer de onderfundering kan aanbrengen.

Het aanbrengen van de onderlaag vindt plaats op woensdag 23 augustus. De toplaag staat voorlopig gepland op maandag 28 augustus.

De kruispunten met de Oude Baan en de Spoorwegstraat/Veldweg blijven gedurende alle werken open voor verkeer.

Asfalteringswerken Beliestraat

Vanaf maandag 14 augustus start de aannemer met het frezen van het huidige asfalt in de Beliestraat. Er zal vanaf 14 augustus een parkeerverbod gelden. U kan de wagen eventueel parkeren op volgende locaties:
-Parking Heuvelplein
-Parking Heuvelhal
-Magerbeek
Bij het openbreken van de Kerkstraat en de Beliestraat zijn er onvoorzien extra herstellingswerken nodig aan de riolering. Veel kolken en rioolaansluitingen blijken in slechte staat te zijn. Dit moet hersteld worden vooraleer de aannemer de onderfundering kan aanbrengen.

Het aanbrengen van de onderlaag vindt plaats op woensdag 23 augustus. De toplaag staat voorlopig gepland op maandag 28 augustus.

Bovenvermelde data zijn vooral afhankelijk van de weersomstandigheden. De voetpaden blijven toegankelijk tijdens de werken.

Afvalophaling tijdens de werken
Wegens de wegenwerken in de Beliestraat en de Kerkstraat zullen de GFT-containers op vrijdag 25 augustus op verschillende verzamelplaatsen opgehaald worden.

De bewoners van de Kerkstraat en de Kerkhofweg kunnen hun GFT-container plaatsen op volgende locaties:
-Op het rond punt van de Spoorwegstraat
-Aan de ingang van het kerkhof (Kerkhofweg)
-Kruispunt Sint-Antoniusstraat/Kerkstraat
-Appartementsgebouw Burgemeester Dierckxsensstraat ter hoogte van nummer 16. Uit de vorige ophaling bleek dat de huisvuilwagen niet goed door de Burgemeester Dierckxsensstraat kon door de vele auto’s die hier geparkeerd staat. Aan het appartementsgebouw kan de huisvuilwagen vlotter draaien.
-Kruispunt Kerkstraat/Oude Baan (aan de kapel)
-De bewoners van de Kleine Veldweg kunnen hun GFT-container laten staan in de straat. De gemeente heft tijdelijk het éénrichtingsverkeer op zodat de afvalophaaldienst in deze straat terecht kan.

De bewoners van de Beliestraat en Werf kunnen de GFT-container plaatsen op volgende locaties:
-Kruispunt Beliestraat/Oude Baan
-Kruispunt Beliestraat/Werf
-Kruispunt Beliestraat/Magerbeek
-Heuvelplein

De gemeente zal de zones waar je de containers kan plaatsen aanduiden met een bord. Ben je niet in de mogelijkheid om de container tot op een van deze punten te rijden, dan kan je wachten tot de volgende ophaling. Mocht het restafval dan niet in de container passen, dan kan je het extra afval in een stevige plastic zak naast je container zetten. Je moet dan wel de gratis infolijn 0800 146 46 minstens twee dagen voor de ophaling verwittigen dat je extra zakken wilt aanbieden.

Asfalteringswerken overige straten
Voorlopig is nog niet bekend wanneer de overige straten worden gefreesd en geasfalteerd.

Facebook10
Facebook
Twitter
Visit Us