Laatste nieuws:
Asfalteringswerken tot 31 augustus

Asfalteringswerken tot 31 augustus

Elk jaar krijgt een aantal straten in Essen een nieuwe laag asfalt. De gemeente investeert 475.000 euro in deze onderhoudswerken.

Planning

3 tot 31 augustus: vernieuwing fietspad tussen Over d’Aa en Kraaienberg. De klinkers gaan eruit en worden vervangen door asfalt. Het fietspad krijgt een gelijkaardige opbouw als het Speenkruidpad.

8 tot en met 12 augustus: nieuwe laag asfalt voor:
-Schanker
-Melkerijstraat (zijde over d’Aa)
-Watermolenstraat

Enkel op de dag van de asfaltering is de straat volledig ontoegankelijk voor bewoners. Er is een omleiding voor doorgaand verkeer.

16 tot en met 22 augustus: nieuwe laag asfalt voor:
-Essendonkbos
-Steenpaal
-Heiblok

Enkel op de dag van de asfaltering is de straat volledig ontoegankelijk voor bewoners. Er is een omleiding voor doorgaand verkeer.

Omleidingen (tot nu toe gekend)

-Watermolenstraat: via Ring – Kapelstraat – Dreef
-Melkerijstraat: niet van toepassing
-Schanker: via Kraaienberg – Over d’Aa – Ring – Nieuwmoersesteenweg

Afvalophaling

De afvalinzamelingen in Essen gebeuren steeds op dinsdag. De werken veranderen hier niets aan. Afvalophaler IGEAN zal steeds tot aan uw huis kunnen komen om alles in te zamelen. Mocht er zich toch een probleem voordoen, bel dan naar IGEAN via het gratis nummer 0800 146 46.

De werken zijn weersgevoelig

Tijdens de onderhoudswerken proberen we de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken. Op de dagen dat er frees- en asfalteringswerken gebeuren, zijn de straten niet toegankelijk en voorzien we de nodige omleidingen. Door externe omstandigheden kan de planning van de werken altijd nog wijzigen. Raadpleeg de gemeentelijke webpagina www.essen.be/wegenwerken voor de meest recente info.

Downloads

Signalisatieplan Melkerijstraat.pdf
Signalisatieplan Schanker.pdf
Signalisatieplan Watermolenstraat.pdf

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook10
Twitter
Follow Me
Tweet
Nelen R - Timmerwerken - Dakwerken