Laatste nieuws:
Archeologische hoogdagen in Essen

Archeologische hoogdagen in Essen

Tijdens het weekend van 14, 15 en 16 juni halen liefhebbers van geschiedenis en archeologie hun hart op in Essen. Het hele weekend vormen de terreinen van de Oude Pastorij de kampplaats van een waar Romeins legioen! Gekleed en bewapend zoals de soldaten van Caesar die 2000 jaar geleden onze contreien binnenmarcheerden, laten ze de bezoekers kennismaken met het dagelijkse leven van de Romeinse legionair.

Bezoekers krijgen de kans om een religieuze ceremonie mee te maken en zich te oefenen in het boogschieten of speerwerpen. De mandenvlechter, schoenmaker en smid van het legioen tonen graag wat zij in hun mars hebben.

Archeologie van eigen bodem

Op vrijdagavond 14 juni geeft Marco Vermunt, de stadsarcheoloog van Bergen op Zoom, het startschot van dit archeologieweekend. Om 19.30 uur brengt hij in de Oude Pastorij het boeiende verhaal van de archeologische ontdekkingen die de laatste jaren aan de Nederlandse zijde van de grens zijn gedaan. De Romeinse boerderij in Nispen en het kasteel van Wouw passeren daarbij zeker de revue! Inschrijven is aangewezen aangezien het aantal plaatsen voor de lezing beperkt is. Dankzij de depots van Bergen op Zoom en Noord-Brabant zijn enkele vondsten uit Roosendaal, Nispen, Wouw en Bergen op Zoom het hele weekend in Essen te bewonderen. Dat ook de eigen bodem archeologie bevat, blijkt uit de kleine schatten die Essense metaaldetectoristen de afgelopen jaren deden. Een selectie uit hun collecties wordt tijdens de archeologiedagen getoond samen met vuursteen- en houtvondsten uit privécollecties en de collectie van het Gerard Meeusenmuseum.

Een fascinatie voor metaal

Zaterdag 15 juni kunnen geïnteresseerden hun kennis en kunde over metaaldetectie en – behandeling vergroten. Ansje Cools is een professionele conservator die gespecialiseerd is in de behandeling van archeologisch metaal, glas en aardewerk. Om 10.30 u geeft zij een workshop over het schoonmaken, conserveren en bewaren van (metaal-)vondsten. Een must voor alle metaaldetectoristen in de regio!
Katelijne Nolet, werkzaam bij Histories vzw en verantwoordelijke van het MEDEA-programma, komt die dag ook naar Essen. Zij wordt bijgestaan door Erwin Meylemans van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Samen beantwoorden zij heel graag alle vragen over (metaal)vondsten, vondstregistratie en veel meer. De intergemeentelijke erfgoeddienst (IOED) Noorderkempen is bovendien het hele weekend van de partij. Mocht iemand dus nog een ongeïdentificeerde vondst thuis hebben? Leg ze gerust aan deze specialisten voor!

Jong geleerd

Ook voor kinderen belooft het een fantastisch weekend te worden. In het Romeinse kamp kijken ze hun ogen uit en mogen ze vast op de foto met een Romeinse legionair. Tijdens het weekend halen ze bovendien hun junior-archeoloogdiploma door hun kunnen te tonen in een grote zoekbak en op het metaaldetectorparcours. De recent vernieuwde ‘Stoerwoud’-speeltuin naast de Pastorij zorgt ervoor dat kinderen moe maar voldaan terug mee naar huis gaan.

De organisatie van dit alles is in handen van de werkgroep archeologie van de Koninklijke Heemkundige Kring Essen en de VZW Kobie (Kom bijeen in Essen), met ondersteuning van IOED Erfgoed Voorkempen. Deze organisaties hopen alvast op goed weer en kijken uit naar uw bezoek!

Bron: Koninklijke Heemkundige Kring Essen
Foto: Pixabay

Facebook72
Facebook
Twitter
Visit Us