Als jonge werknemer bij de vakbond: doen of niet?

Als jonge werknemer bij de vakbond: doen of niet?

Je bent jong en je wilt wat… al hoort lid worden van een vakbond daar vaak niet bij. Waarom zou je als jongere werknemer wél of net niét lid worden van een vakbond?

Imago anno 2022

Stakingen en protestmanifestaties organiseren, het openbaar vervoer plat leggen, altijd maar meer willen en onredelijke eisen stellen aan werkgevers… en dat in een strikt hiërarchische structuur waar de televisiereeks ‘De Collega’s’ uit de jaren tachtig nog een puntje kan aan zuigen: het imago van de vakbond is anno 2022 duidelijk niet zo hip en sexy.

Bewuste keuze of niet

Toch heeft de vakbond wel degelijk een belangrijke functie. Als werknemer kun je er terecht met vragen over je werk of statuut, de uitbetaling van je werkloosheidsuitkering of voor bijstand bij conflicten op het werk. Tenminste, als je betalend lid bent. Heel wat werknemers en werkzoekenden kiezen bewust voor een lidmaatschap bij een vakbond terwijl anderen dan weer de kat uit de boom kijken of twijfelen over het nut van een lidkaart. Vooral jongeren blijken zich steeds minder te engageren. Nochtans kan een vakbond ook voor hen interessant zijn.

Ook voor starters

Een vakbond verdedigt in principe de sociale rechten van werknemers en werkzoekenden. Ook als jonge starter op de arbeidsmarkt kun je mee profiteren van hun knowhow en expertise bij specifieke vragen over je contract of loon. Het zorgt ervoor dat je goed voorbereid bent wanneer je je eerste stappen zet op de arbeidsmarkt.

Onbekend is onbemind

De reden waarom jongeren niet spontaan kiezen voor een vakbond is vooral omdat het voor hen gewoonweg onbekend is. Waar vorige generaties bij het begin van hun carrière bijna automatisch lid werden van een vakbond, is dit bij de jongere generatie al heel wat minder. Aangesloten zijn bij een vakbond is vooralsnog niet verplicht. Voor het uitbetalen van bv. een werkloosheidsuitkering kan je trouwens ook gratis terecht bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Een bijkomend struikelpunt is het feit dat niet elk bedrijf een vakbondsafvaardiging heeft. Alleen bedrijven met meer dan 50 werknemers zijn hiertoe verplicht. Waarom zou je dan nog lid worden als er toch geen vakbondsafgevaardigde op de werkvloer staat?

Wat met zelfstandigen

Ook de steeds groter wordende groep jongeren die aan de slag zijn als platformwerker (Deliveroo, Uber, …), freelancer of zelfstandige zonder personeel zien er vaak het nut niet van in om zich te binden aan een vakbond. Om hierin verandering te brengen, heeft het ACV, naast het ABVV en ACLVB, een aparte vakbond in het leven geroepen die zich specifiek richt tot die profielen. Of dat veel jongeren zal aantrekken is nog maar de vraag aangezien zelfstandigenorganisatie Unizo ook voor de rechten van de zelfstandige opkomt. Toch geldt ook hier: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Sociale rechten zijn er niet zomaar gekomen en die mogen best beschermd worden.

Doen of niet

De maandelijkse syndicale bijdrage mag alvast ook geen financiële drempel zijn want het lidgeld kan je als beroepskost inbrengen. Bovendien krijg je elk jaar ook nog een syndicale premie, dit bedrag is een deel van het lidgeld dat je aan de vakbond betaald hebt en die je onder bepaalde voorwaarden terugbetaald krijgt.

Conclusie

Het wel of niet lid worden van een vakbond is vooral een bewuste keuze. Aan jou om uit te maken of een lidmaatschap een meerwaarde kan bieden voor jou en je carrière.

Bron: Jobat.be
Foto: PxHere

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet