Laatste nieuws:
Alles voor een veilige start van het schooljaar

Alles voor een veilige start van het schooljaar!

Woensdag is het weer zover: 1 september, de eerste schooldag! Meestal een spannend moment voor kinderen én hun ouders. Misschien gaat je kind voor het eerst naar school? Of gaat je zoon of dochter voor het eerst alleen met de fiets? Vele ouders vragen zich af wat de leeftijd is waarop hun kind alleen naar school kan gaan. Onderzoek toont aan dat het voor de leeftijd van 8 à 9 jaar niet wordt aangeraden, aangezien kinderen niet in staat zijn om alle verkeerssituaties de baas te kunnen.

Enkele tips voor de ouders:

-Het is belangrijk dat je voor de start van het schooljaar best je eigen route of de route van je kind op voorhand uitstippelt en gaat oefenen op de risicovolle plaatsen (oversteekplaatsen, kruispunten, …). Toon alle potentiële gevaren zoals op- en uitritten van parkings, garages, …
-Vertrek ruim op tijd zodat je kan vermijden dat je moet lopen.
-Toon je kind hoe je correct en rustig moet oversteken. Leg uit dat je altijd oogcontact met de autobestuurder moet maken als je oversteekt op een zebrapad.
-Zorg dat je kind altijd goed zichtbaar is (fluo) en laat het een fietshelm dragen.
Heel belangrijk: heb vertrouwen in je zoon of dochter, maar laat ze pas naar school rijden als ze zichzelf daar comfortabel bij voelen.

VIAS roept op tot extra waakzaamheid bij de start van het schooljaar

Nu het schooljaar bijna terug van start gaat, roept Vias institute op om extra waakzaam te zijn in en rond de schooluren voor kwetsbare weggebruikers. Zelfs in het atypische jaar 2020 waren er 1510 kinderen die op weg naar of terug van de school gewond geraakten in een verkeersongeval. Dat zijn er ongeveer 12 per schooldag. Toch blijft het belangrijk om kinderen te stimuleren om zelfstandig naar school te gaan. De laatste vakantiedagen zijn ideaal om het traject naar school al te oefenen en je kinderen voor te bereiden.

PZ Grens zal toezicht houden

Tijdens de eerste weken van het schooljaar zal er verhoogd toezicht zijn aan de verschillende scholen in onze politiezone. Iedereen moet terug wennen aan het drukkere verkeer tijdens de eerste schooldagen. De agenten zullen preventief aanwezig zijn, eventuele probleemsituaties aankaarten en indien nodig repressief optreden. Er zal zeker extra toezicht zijn op snelheid in de zone 30 rond de scholen.

Enkele regels voor een veilige start

Respecteer de zone 30 in de schoolomgeving
Als politiezone voeren wij regelmatig snelheidscontroles uit. Dit doen we ook in de zone 30, omdat ook de ouders zich aan de snelheidsregels moeten houden. Het risico op een dodelijk ongeval voor een voetganger die aangereden wordt met een snelheid van 30 km/u is zeer laag (tussen 1 en 3 %). Het risico bij 50 km/u is veel hoger (10 %). De stopafstand van een wagen die 30 km/u rijdt op een droge weg bedraagt 12 meter. De stopafstand bij 50 km/u bedraagt 26 meter. Een enorm verschil dus.

Gemachtigde opzichters
In elke gemeente zijn er vrijwilligers aan het werk als gemachtigde opzichter, zij staan op gevaarlijke punten waar veel kinderen moeten oversteken. Aanwijzingen van hen moeten door elke bestuurder worden opgevolgd. Het niet naleven van deze aanwijzingen kan zeer gevaarlijke situaties veroorzaken. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de andere weggebruikers. Wil je zelf je steentje bijdragen: geef je dan op als gemachtigde opzichter (info@pzgrens.be).

Parkeer enkel in de toegelaten zones
-Parkeer uw wagen op een plaats waar u het verkeer niet hindert en waar kinderen rechtstreeks toegang hebben tot een trottoir of beveiligde oversteekplaats.
-Werp een blik in uw achteruitkijkspiegels voordat u uw deur opent.

Geef zelf het goede voorbeeld
Het is moeilijk om uw kind te vragen om zich vast te klikken in de wagen of om de aandacht te verdubbelen alvorens het oversteken, … indien u zelf het tegenovergestelde doet. Het goede voorbeeld wordt vooral aangeleerd door de ouders.

Steek over op de juiste plaats
Een veel voorkomend ongeval: een kind steekt de straat over tussen twee geparkeerde auto’s. Het is daarom essentieel om een kind te leren over te steken waar het aankomend verkeer ziet en ook gezien wordt door de andere weggebruikers. Eerst naar links en dan naar rechts kijken, om vervolgens nog een keer naar links te kijken alvorens over te steken, is de manier om aan te leren hoe het veilig kan.

Voor de kinderen zelf
-Laat jonge kinderen in en uit de auto stappen aan de zijde van de huizenrij, niet aan de kant van de wagens.
-Kinderen jonger dan (ongeveer) 8 jaar worden best begeleid door een ouder kind of een volwassene.
-Kinderen jonger dan (ongeveer) 10 jaar kunnen best onder begeleiding naar school fietsen. Het kind fietst dan ofwel voorop, ofwel rechts naast de begeleider, ofwel op het rechts gelegen trottoir (als het kind minder dan 10 jaar is).

Bron: PZ Grens
Foto: Pixabay