Laatste nieuws:
Algemeen kampvuurverbod in heel de provincie Antwerpen

Algemeen kampvuurverbod in heel de provincie Antwerpen

Als reactie op de uitzonderlijke droogte legt provinciegouverneur Cathy Berx met onmiddellijke ingang een verbod op voor kampvuren op het volledige grondgebied en een rook- en vuurverbod in natuurgebieden. Ook het afsteken van privaat vuurwerk is onder de huidige omstandigheden niet toegelaten.

Code rood

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft afgelopen zondag de brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen opgetrokken naar code rood. Op dit moment is het einde van deze warme en droge periode nog niet in zicht.

Daarom heeft de gouverneur, na overleg met ANB, de vertegenwoordigers van de hulpverleningszones van de brandweer en andere partners in het veiligheidsbeleid, beslist om vandaag een politiebesluit uit te vaardigen dat een verbod oplegt voor kampvuren op het volledige grondgebied, en een rook- en vuurverbod in natuurgebieden.

Geen vuurwerk zonder toestemming

Ook het afsteken van privaat vuurwerk is verboden. Vuurwerk bij al dan niet geplande officiële vieringen kan alleen na expliciet gunstig advies van de hulpdiensten en voor zover er voldoende omkaderende veiligheidsmaatregelen genomen zijn.

Meer informatie over de risico’s verbonden aan natuurbranden kan je terugvinden via onderstaande site:

https://www.risico-info.be/nl/risicos/natuurlijke-risicos/bosbranden

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook16
Facebook
Twitter
Visit Us