Laatste nieuws:
Afvalcontainer niet geleegd

Afvalcontainer niet geleegd?

Hou rekening met het nieuwe afvalbeleid!

Met de overschakeling naar IGEAN als partner voor de ophaling van huisvuil- en gft-containers, wijzigde ook de manier van aanrekenen. Net zoals bij je energiefactuur bijvoorbeeld, betaal je een voorschot. Bij elke aanbieding van je container wordt het beschikbaar saldo aangepast. Als het bedrag onder een drempelbedrag zakt, ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging.

De betalingstermijn van het voorschot voor de afvalophaling is intussen afgelopen. Dit betekent dat de ophaalwagen de containers waar geen positief saldo tegenover staat niet meer kan ledigen. We hebben de voorbije huisvuilophaling gemerkt dat dit momenteel op een aantal plaatsen binnen de gemeente het geval is.

Heb je nog niet betaald? Breng dit dan zo snel mogelijk in orde. Zo vermijd je dat je container(s) de volgende ophaling blokkeren. Vind je de betalingsuitnodiging niet meer terug? Neem dan contact op met de gratis infolijn 0800 146 46 (keuze 2). Hou er steeds rekening mee dat de betaling en verwerking ervan enkele dagen in beslag nemen.

Bron: gemeente Kalmthout
Foto: Pixabay

Facebook17
Facebook
Twitter