Laatste nieuws:
Afval niet opgehaald

Afval niet opgehaald?

EHB(A)O – Eerste Hulp bij afvalOphaling

Is je huisvuilzak na een ophaalronde blijven staan?

De sticker op je huisvuilzak geeft aan dat onze ophalers de zak te zwaar hebben bevonden of dat er materialen in de gft-zak zitten die er niet thuishoren! We vragen je om de huisvuilzak dan opnieuw binnen te nemen en ofwel de inhoud te verdelen over een tweede huisvuilzak of het oneigen materiaal op de juiste manier te sorteren. We beloven om de volgende keer de correct aangeboden huisvuilzak mee te nemen.

Wist je dat…

Handige tips voor het correct aanbieden van je afval, gebundeld zijn op de pagina www.igean.be/eenmooigebaar?
Gebruik altijd de juiste zakken en/of containers
Goed sorteren aan de bron zorgt voor een vlotte recyclage
Correct afsluiten van de zak of container
Zorg dat je alle scherpe voorwerpen goed inpakt
Té zware restafvalzakken (> 15 kg) zijn een no-go
Zet het afval altijd tijdig buiten
Plaats je afvalzak en/of container aan de straatkant en goed zichtbaar
Je via de Recycle app snel en efficiënt geïnformeert wordt over wijzigingen in de Ophaalkalender?
Deze app is GRATIS beschikbaar voor iPhone en Android!

Over meldingen

Je kan nu makkelijker een melding registreren op de website van IGEAN
Surf naar www.igean.be/contacteerons
Er is een nieuwe button ‘afval niet opgehaald’ op de homepagina die meteen doorlinkt naar het aangepaste meldingsformulier
https://milieuenveiligheid.igean.be/eloket/517/default.aspx?_vs=0_N&v=2&id=42#page.
Voor alle andere vragen of meldingen werd een specifiek formulier voorzien
over inzameling: https://milieuenveiligheid.igean.be/512/default.aspx?_vs=0_N&id=393
over het recyclagepark: https://milieuenveiligheid.igean.be/eloket/517/default.aspx?_vs=0_N&v=2&id=43#page

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay

Facebook28
Twitter
Follow Me
Tweet