Laatste nieuws:
Afsluiten Hemelrijk gebeurde zonder overleg

Afsluiten Hemelrijk gebeurde zonder overleg

Op 30 juni werd door het Essense schepencollege (CD&V/Vooruit) de beslissing genomen om Hemelrijk te “knippen” door de straat ter hoogte van de Grensstraat af te sluiten. Minder dan een maand later werden de paaltjes voor de proefopstelling reeds geplaatst. De buurtbewoners werden niet bij deze beslissing betrokken, ze kregen vanuit de gemeente enkel een mededeling via een buurtinfobrief. Geen inspraakmoment, geen digitale kiesmee-campagne, geen enkele manier om hun mening over deze plannen te geven.

Vreemde timing

“Niet alleen kregen de buurtbewoners geen inspraak, ook de gemeenteraad moest deze beslissing via de media vernemen. De beslissing werd dan ook genomen net voor de zomervakantie. Deze timing en de snelheid van uitvoering van deze plannen roept heel wat vragen op bij ons” stelt Joris Brosens (N-VA/PLE).

Waarom niet wachten op mobiliteitsplan?

Het plan werd wel besproken in de gemeentelijke mobiliteitscel, dat de relevante specialisten samenbrengt. Het advies hier was om te wachten op het nieuwe mobiliteitsplan voor Essen. “Vreemd dat het college hier niet is op ingegaan,” stelt de voorzitter van de raadscommissie openbare infrastructuur Dirk Smout (N-VA/PLE). “Want op alle voorstellen voor kleine ingrepen om de verkeersveiligheid te verhogen komt al een jaar lang de reactie dat op het mobiliteitsplan wordt gewacht. Ook vanuit de veiligheidsdiensten kwam het advies binnen dat zij liever geen knip zien. Eigenlijk is het helemaal niet duidelijk op wiens vraag of met welke motivatie tot deze knip werd beslist.

Nog steeds veel bestemmingsverkeer

Hemelrijk krijgt, ook na deze knip, nog steeds met veel bestemmingsverkeer te maken. Zo moeten de bezoekers van Robotland en de bewoners van Hemelrijk en Q-ville allemaal langs dezelfde aan- en afrijroute. Al dit verkeer moet nog steeds de smalle straat delen met fietsers en voetgangers. Ook is de inrit met de Moerkantsebaan al niet de veiligste, en zal deze nu nog zwaarder worden belast. Smout: “Al bij de bouw van Sporthal Hemelrijk vroegen we om de hele verkeerssituatie daar eerst grondig uit te klaren, maar ook daar werd nog geen werk van gemaakt. Daar komt nu het verkeer voor Robotland bovenop. Onze vraag om de impact daarvan vóór de opening in kaart te brengen werd afgewimpeld met de stelling dat de bezoekers voor Robotland hoofdzakelijk met de trein zouden komen.”

Verplaatsing probleem

Het knippen van straten met veel sluipverkeer zorgt er uiteraard ook voor dat dit sluipverkeer zich zal verplaatsen. Zo bestaat de vrees dat de Handelsstraat een groot deel van dit verkeer zal moeten slikken. Ook landbouwverkeer moet deze weg nu nemen. Gezien de smalle weg en het feit dat het laatste stuk van de Fiets-O-Strade door deze weg loopt moet meer verkeer hier echt vermeden worden.

Andere oplossingen mogelijk

N-VA/PLE pleit ervoor om de proefopstelling stop te zetten en eerst alle mogelijkheden te bekijken, in samenspraak met de gemeentelijke diensten, de buurtbewoners en de gemeenteraad, en in samenhang met het mobiliteitsplan. Brosens: “Als dat de beste oplossing blijkt, zijn we niet noodzakelijk tegen een knip. Maar een goed fiets- en voetpad langs Hemelrijk is een alternatief dat zeker grondig moet worden overwogen.”

Bron en foto: N-VA/PLE