Laatste nieuws:
Aanpassingen aan bouwplannen Over d'Aa
Aanpassingen aan bouwplannen Over d'Aa

Aanpassingen aan bouwplannen Over d’Aa

Tijdens de buurtvergadering in januari konden buurtbewoners vragen stellen en voorstellen formuleren over de geplande werken aan Over d’Aa. De gemeente ging daarmee aan de slag en maakte, zover dat mogelijk was, nog enkele aanpassingen aan de bouwplannen. We sommen ze even voor je op.

Breder fiets- en voetpad
Om het gemengde fiets- en voetpad breder te maken in zone 1 en zone 2 (vanaf de Ringweg tot aan het tankstation) zal de weg iets smaller worden: namelijk 5,5 meter in plaats van 6 meter. Dat is nog steeds een halve meter breder dan de huidige situatie van 5 meter. De huidige parkeervakken inclusief goten zijn 1,70 meter. De parkeerplaatsen worden 1,80 meter breed, exclusief de goten van 30 cm. Langs beide kanten van de weg komt een fiets-/voetpad van 1,85 meter. De laatste zone met de fietssuggestiestroken en een wegbreedte van 5 meter wijzigt niet.

Opritten voor vrachtwagens
Door de de weg iets smaller te maken, werden de verschillende in- en uitritten voor vrachtwagens opnieuw gecontroleerd op hun toegankelijkheid. Het resultaat was positief. Het gemengde fiets- en voetpad krijgt verschillende kleuren klinkers. Eén voor het fietspaddeel van 1,10 meter en één voor het voetpaddeel van 0,75 meter.

Pleintje Postbaan
Tussen het Chiroplein en het fiets- en voetpad ligt een groenzone van enkele meters. De groenzone blijft behouden en wordt mooier aangelegd. Het groenscherm tussen het plein en de terreinen van Chiro blijft bestaan. De glascontainers worden ondergronds en de frituur op het pleintje kan ook na de werken blijven bestaan. In samenspraak met de uitbaters zoeken we een plaatsje. De aansluiting van de Melkerijstraat op Over d’Aa wordt mee opgenomen in de werken. Dat was eerst niet het geval.

Parkeerplaatsen rond kerk
De zone rondom de kerk wordt mee aangelegd. Hier komen vooral parkeerplaatsen en ook hier zijn er ondergrondse glascontainers.

Bouwaanvraag ingediend
De bouwaanvraag wordt eind mei ingediend bij de provincie Antwerpen. Zodra de datum van het openbaar onderzoek gekend is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Bron en foto: gemeente Essen

JH

Facebook
Facebook
Google+
Twitter
Visit Us