Laatste nieuws:
Je aannemer is failliet wat nu

Je aannemer is failliet! Wat nu?

Een aannemer die failliet gaat? Je hoort het steeds vaker. Het gevolg? Erg veel ellende, een streep door de rekening en een planning die om zeep is. Britta Delbrouck, advocaat en vennoot bij Consenso Advocaten in Tongeren, geeft tekst en uitleg.

“Als een onderneming het faillissement aanvraagt, stelt de rechtbank een curator aan. Heb je al een voorschot betaald op werken die nog niet uitgevoerd zijn? Dan ben je een schuldeiser en is het in eerste instantie belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de aangestelde curator. Aan de hand van een speciaal formulier kun je dan via aangetekend schrijven een aangifte van schuldvordering indienen bij de Rechtbank van koophandel”, verduidelijkt Britta Delbrouck.

“Houd echter in het achterhoofd dat er wellicht veel verschillende schuldeisers zijn. De fiscus, RSZ, financiële instellingen en werknemers hebben bovendien voorrang. De kans dat je een voorschot terug kunt vorderen is miniem. Een advocaat aanstellen heeft voor zulke zaken dan ook weinig zin.”

Werken stilleggen
Als de werken al gedeeltelijk uitgevoerd zijn, is het nog een stuk complexer. “De aangestelde curator zal dan naar de werf komen om – eventueel samen met een architect – een status van de werken op te stellen”, legt Delbrouck uit.
“Pas als dit gebeurd is, mag de bouwheer de werken voortzetten en op zoek gaan naar een nieuwe aannemer. De planning is dan meestal helemaal om zeep. Een ander groot nadeel van een aannemer die failliet gaat, is de tienjarige aansprakelijkheid. Die ben je immers kwijt. Tenzij je je op voorhand via een speciale verzekering indekt.”

Verzekering tegen faillissement
Om je als bouwheer te wapenen tegen zulke risico’s, kun je bij je verzekeringsmakelaar terecht voor een speciale polis. Een zogenoemde bouwheerverzekering geeft dekking als een aannemer in gebreke blijft door een faillissement of overlijden.
In tegenstelling tot een ABR-polis (Alle Bouwplaats Risico’s) – die enkel materiële beschadigingen en schade aan derden dekt – ben je met een bouwheerpolis ook gedekt voor schade na de werken (gedurende de tienjarige aansprakelijkheid).

Let wel, zo’n verzekering moet je afsluiten vóór de aanvang van de werken. De eenmalige premie wordt berekend op basis van de grootte en geschatte kostprijs van de woning.

Bron: Hebbes.be

JV

Facebook9
Facebook
Twitter
Visit Us