Laatste nieuws:
Aanleg centrumring gaat van start2

Aanleg centrumring Roosendaal gaat van start

Op 22 mei a.s. starten de werkzaamheden voor de aanleg centrumring van Roosendaal. Deze wordt (grotendeels) éénrichtingsverkeer met meer ruimte voor fietsers, voetgangers én groen. Het wordt een herkenbare, compacte ring rond het centrum: ‘de strik om de binnenstad’.

Eenrichtingsverkeer

De belangrijkste verandering is dat de dubbele rijbaan komt te vervallen. Om het verkeer beter te geleiden, wordt er eenrichting verkeer ingesteld. Daarnaast wordt er een lint van groenvoorzieningen langs de centrumring gecreëerd. Aan de ‘binnenzijde’, de kant van binnenstad komt een vrijliggend fietspad te liggen. Dit komt de verkeersveiligheid van fietsers ten goede. Tijdens de werkzaamheden wordt ook de openbare straatverlichting aangepast en worden er mantelbuizen in de grond gelegd ter voorbereiding op Smart City. Deze buizen bieden de infrastructuur voor glasvezelkabels die gebruikt kunnen worden voor verkeerstellingen, wifi, LoRa (=’Long Range Low Power’ data uitwisseling) en andere innovatieve ontwikkelingen.

Overlast

Om overlast zoveel mogelijk tegen te gaan, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Dat duurt in tijd wel iets langer, maar op die manier wordt de binnenstad zo efficiënt en praktisch mogelijk bereikbaar gehouden. Voor de zomervakantie gaat de Vughtstraat op de schop. Het gaat daarbij om het weggedeelte van de Vughtstraat dat tussen de Stationsstraat en de Domineestraat ligt. Dat gebeurt in twee delen, waarbij het Emile van Loonpark -of van de ene kant of van de andere kant- bereikbaar is, zodat bevoorrading en parkeren mogelijk blijft. Na de zomervakantie komt de Kloosterstraat (traject Domineestraat – Burgemeester Prinsensingel) aan bod. De resterende fases worden momenteel met de aannemer verder uitgewerkt. Hierover volgt nadere berichtgeving. Reactie wethouder

Verantwoordelijk wethouder Cees Lok: ‘De werkzaamheden brengen overlast met zich mee. Daar ontkomen we niet aan. Prioriteit is echter dat de bewoners, ondernemers en de parkeergarages goed bereikbaar blijven. Het hele project gaat ruim een jaar duren. Naar verwachting is onze nieuwe centrumring na de zomer van 2018 helemaal klaar’.

Eerste fase

Vanaf maandag 22 mei a.s. starten dus de werkzaamheden aan de centrumring bij de Vughtstraat. De actuele planning en bijbehorende omleidingsroute zijn te vinden op onze website: www.roosendaal.nl/wegwerkzaamheden

Bron en foto: gemeente Roosendaal

EJ

Facebook6
Facebook
Twitter
Visit Us