Laatste nieuws:
A58 geluidschermen in Roosendaal krijgen opknapbeurt

A58: geluidschermen in Roosendaal krijgen opknapbeurt

Rijkswaterstaat gaat in Roosendaal de geluidschermen langs de A58, tussen knooppunt De Stok en Roosendaal-Oost (23) inspecteren en renoveren. Om dit mogelijk te maken, wordt eerst begroeiing op en rondom de geluidschermen verwijderd.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het uitdunnen en snoeien van struiken en boomtakken en het kappen van bomen die binnen 1 meter afstand van de geluidschermen staan, zowel aan de voor- als aan de achterkant van de schermen. Het zijn reguliere onderhouds¬werkzaamheden op terrein van Rijkswaterstaat, waarvoor geen kapvergunning of groencompensatie is benodigd. Het groenonderhoud start op 11 januari 2021 en duurt zo’n zes weken. Het werk moet uiterlijk 15 maart 2021 afgerond, zijn want dan begint voor de vogels het broedseizoen. In die periode worden er geen snoei- en kapwerkzaamheden uitgevoerd.

Renovatie geluidschermen A58

De snoei- en kapwerkzaamheden zijn nodig omdat Rijkswaterstaat de geluidschermen langs de A58 in Roosendaal gaat inspecteren en renoveren. Het doel is om deze veilig, onderhoudsvrij en toekomstbestendig te maken tot minimaal 2045. Om te kunnen bepalen wat er allemaal opgeknapt moet worden, dienen eerst nog een grondige inspectie en een onderzoek plaats te vinden van de geluidschermen en de grondlichamen waarop de schermen staan. Dit is echter pas mogelijk nadat de begroeiing op en rondom de geluidschermen is verwijderd. Na de inspectie en het onderzoek worden in de 2e helft van 2021 de renovatieplannen verder uitgewerkt en wordt er meer duidelijk over de omvang en uitvoering van de renovatie.

A58 geluidschermen in Roosendaal krijgen opknapbeurt2

Mogelijke geluidshinder

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder voor omwonenden zoveel als mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden worden echter diverse machines ingezet die geluidsoverlast kunnen veroorzaken. De bewoners rondom de geluidschermen zijn hierover via een brief geïnformeerd. Binnen de bebouwde kom van Roosendaal worden deze machines alleen overdag ingezet, tussen 07.00 uur en 17.00 uur. In de weekenden wordt er ook in de nachten gewerkt. Dit gebeurt enkel vanaf de A58. De machines die het meeste geluid produceren, zoals motorzagen en houtversnipperaars, worden dan niet gebruikt. Omdat de nachtelijke werkzaamheden op de A58 direct achter de geluidschermen plaatsvinden, wordt verwacht dat de hinder en overlast beperkt zijn.

Verkeersmaatregelen

Zowel op de wegen binnen de bebouwde kom in Roosendaal als op de snelweg A58 worden verkeersmaatregelen genomen tijdens de werkzaamheden. Weggebruikers dienen rekening te houden met tijdelijke afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Zo wordt een een aantal fietspaden en wegen binnen de bebouwde kom afgesloten. De periode van afsluiting varieert van één tot vijf dagen en afsluitingen worden één week van tevoren met borden langs het fietspad of de weg aangekondigd. De afsluitingen zijn alleen overdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Indien nodig worden er verkeersregelaars ingezet.

Weekendafsluitingen A58

Vanwege de werkzaamheden is de A58 afgesloten vanaf vrijdag 22 januari 22.00 uur tot en met maandag 25 januari 05.00 uur vanaf het knooppunt De Stok tot en met afrit Zegge (22) richting Etten-Leur. Van vrijdag 29 januari 22.00 uur tot en met maandag 1 februari 05.00 uur is de A58 afgesloten vanaf knooppunt Princeville tot en met het knooppunt De Stok, richting Bergen op Zoom.

Bron en foto’s: gemeente Roosendaal

Facebook16
Facebook
Twitter