Laatste nieuws:
95% van de inwoners voelt zich thuis in onze gemeente

95% van de inwoners voelt zich thuis in onze gemeente

Meer dan 150.000 Vlamingen namen in het najaar van 2020 deel aan de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, georganiseerd door de Vlaamse overheid. De monitor peilt traditiegetrouw om de drie jaar naar de tevredenheid van inwoners doorheen verschillende beleidsthema’s die de leefkwaliteit in de gemeente beïnvloeden. De resultaten werden in juni 2021 gepubliceerd.

De deelnemers gaven onder meer hun mening over de woonomgeving, mobiliteit, samenleven, klimaat en cultuur. Er werd gepeild naar hun tevredenheid, participatie en gedrag. Het Agentschap Binnenlands Bestuur bundelde deze resultaten vervolgens met data uit andere bronnen, samen goed voor zo’n 300 verschillende cijfergegevens.

Enkele cijfers over Wuustwezel

95% van de inwoners wonen graag in Wuustwezel. 8 op 10 inwoners is tevreden over het contact in de buurt, 6 op 10 voelt zich thuis in de buurt en vertrouwt de buren.
13% van de inwoners ondervond het afgelopen jaar hinder in hun buurt. Het kan dan gaan om auto’s die te snel rijden, zwerfvuil of andere ongemakken.
9 op 10 inwoners vindt dat er voldoende groen is in de gemeente en 8 op 10 vinden voldoende rustplekken en ontmoetingsplaatsen.
65% van onze inwoners geeft aan regelmatig te sporten. 91% is tevreden over de sportvoorzieningen in de gemeente.
9 op 10 inwoners is ook tevreden over de onderwijsvoorzieningen. 4 op 10 inwoners oordelen dat naar school fietsen niet veilig is voor kinderen maar zien dit wel positief evolueren.
44% van de inwoners heeft veel vertrouwen in het lokaal bestuur, dat is 10% meer dan het Vlaams gemiddelde.

Een samenvattend rapport en een uitgebreid rapport kan je downloaden via https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: ©Google Street View