Laatste nieuws:
85% van de Essenaren voelt zich thuis in Essen

85% van de Essenaren voelt zich thuis in Essen

In april en mei 2021 werd het Essense inwonerspanel bevraagd over het thema samenleving en integratie. De panelbevraging ging na hoe Essen het intercultureel samenleven ervaart en welke initiatieven kunnen bijdragen aan de integratie van nieuwkomers.

85% voelt zich thuis

Een groot deel van onze inwoners voelt zich thuis in Essen. 78% voelt zich (redelijk) een Essenaar. Voor dagdagelijkse boodschappen en vrijetijdsbesteding blijft zeven op tien in Essen. Een op vier blijft in Essen voor werk of school en om te winkelen. 35% vindt dat het leven van veel Essenaren zich grotendeels buiten Essen afspeelt.

Veiligheid en netheid

Twee derde is tevreden over de veiligheid in Essen, 13 % is ontevreden en vindt dat er te veel criminaliteit is. Op vlak van netheid kan Essen beter: slechts 55% is tevreden. Over de uitstraling van de openbare ruimte is de helft tevreden. De grote meerderheid voelt zich gelukkig thuis en veilig in hun buurt.

Buurtactiviteiten

De helft van de ondervraagden nam de voorbije drie jaar deel aan een buurtactiviteit. En het merendeel van de mensen die hier niet aan deelnamen, zeggen hiervoor open te staan in de toekomst.

Integratie

De meerderheid vindt dat inwoners met andere afkomst of culturele achtergrond beter moeten integreren in de samenleving. Merendeel vindt wel dat de eigen cultuur thuis moet kunnen behouden blijven. Het gemeentebestuur zet volgens de meerderheid voldoende in op integratie en communicatie, maar er is meer marge voor verbetering op vlak van ontmoetingen tussen bevolkingsgroepen en sensibilisering.

Met mensen van niet-Belgische en niet-Nederlandse afkomst komt men minder vaak in contact. Deze contacten vinden vooral plaats in de eigen buurt, op school of op het werk en in de openbare ruimte (winkels, openbaar vervoer, op straat…). Het merendeel van de Essenaren staat open voor contacten met verschillende bevolkingsgroepen, al vindt (iets) meer dan 40% het iets moeilijker met mensen van niet-Belgische en niet-Nederlandse afkomst of met mensen uit een andere cultuur.

Meer weten over het inwonerspanel en de resultaten van de bevraging?

essen.inwonerspanel.be

Bron: gemeente Essen
Foto: Noordernieuws.be