Laatste nieuws:
3.983 nesten van eikenprocessierupsen vernietigd

3.983 nesten van eikenprocessierupsen vernietigd

Dit jaar verwijderden de milieu- en groendienst maar liefst 3.983 nesten van eiken-processierupsen in onze gemeente. Daarmee scoren ze goede punten in de bestrijding van die harige beestjes, die huidirritaties en andere klachten veroorzaken.

De gemeente Kalmthout verwijdert elk nest dat wordt gemeld, ook waar de overlast beperkt zou blijven. Op die manier wordt de verspreiding van de rupsen zo veel mogelijk verhinderd.

Dit jaar startten onze diensten extra vroeg met het wegnemen van de nesten en werd gekozen voor een andere aanpak dan de bestrijding met ‘nematoden’. Zo vermijden ze dat ook onschadelijke rupsen gedood worden. Dat die aanpak loont, blijkt ook uit het beperkt aantal meldingen van overlast en irritatie bij kinderen, wandelaars en fietsers. Voor 2021 wordt dezelfde aanpak gehanteerd, zij het dan met nog meer extra nestkastjes om de bestrijding zo natuurlijk mogelijk te houden.

Een dikke pluim aan de medewerkers voor het vele en harde werk!

Bron: gemeente Kalmthout
Foto: Pixabay

Facebook104
Facebook
Twitter