Laatste nieuws:
2de editie Heidelandrally op 14 mei 2023

2de Heidelandrally op zondag 14 mei 2023

“Dit is een blijver”, waren de woorden van een enthousiaste Paul Crepain, coördinator van de eerste Heidelandrally op 22 mei 2022. Een jaar later, wordt binnenkort de start gegeven voor de tweede editie.Tijdens de Heidelandrally gaat het niet om de snelheid van de auto, maar om de oplettendheid en oplossingsgerichtheid van de deelnemers. Ook deze editie werd uitgezet door ervaren rallyrijders. De route zit vol uitdagingen die pas na het voltooien van de Rally geheel aan het licht zullen komen. Aan de Heidelandrally kan deelgenomen worden met een ‘gewone’ auto, een ‘super car’ of met een ‘classic car’.

Waar en wanneer

    Zondag 14 mei 2023

  • VERTREK: BMW garage Meeusen – Brasschaatsteenweg 318 – 2920 Kalmthout
    8.00 u Ontbijt + registreren
    9.00 u Briefing + vertrek voor een mooie tocht in Zeeuws-Vlaanderen
  • AANKOMST: Mastenhoeve – Kapelsestraat 254 – 2920 Kapellen
    17.30 u Aankomst + BBQ
19.00 u Bekendmaking winnaar en overhandiging sponsorbedrag aan
 de vrijwilligers van het project U-TURN

Sociaal doel


De opbrengst van deze Heidelandrally gaat naar de organisatie U/TURN.
U/TURN wil mensen met een beperking laten inzien dat een beperking geen beperking van het leven mag zijn. Ze doen dat door avontuurlijke tochten te organiseren in binnen- en buitenland. Begeleid door vrijwilligers (die hun reis zelf betalen) verleggen de deelnemers hun grenzen en doen ze ondanks hun beperking dingen die ze voorheen nooit voor mogelijk achtten. Elkaar helpen is de rode draad doorheen deze back-to-basics-ervaring. Doelstellingen van U/TURN zijn: acceptatie en revalidatie bevorderen op weg naar (her)integratie in de samenleving.

Rotary Antwerpen Heideland – ‘People of Action’

Rotary Antwerpen Heideland is een club van vrienden en vriendinnen die op een sympathiek-eigenzinnige wijze samen de doelstellingen van Rotary International nastreven. Via fundraising en ethisch verantwoorde sociale actie wil Rotary Heideland duurzame verbetering op aarde en in het samenleven van mensen helpen creëren. “Heidelanders” zijn doeners, geen dromers, en genieten er van elkaar kwaliteitsvol te ontmoeten. Humor en ernst zijn complementair aanwezig in de clubsfeer. Een open geest en aandachtige betrokkenheid op elkaar en op de wereld kenmerken het clubgevoel. Het heideland is een rijke en veelsoortige bodem. Zo ook is onze club een sterk voorbeeld van eenheid in verscheidenheid. Het mozaïek van diverse karakters, meningen en professionele verscheidenheid wordt als verrijkend ervaren. Rotaryclub Antwerpen Heideland is een bonte bende, waarin ieder mag zijn wie hij is. Partners zijn deel van de familie en leeftijd is een verbindend element.

Om niet uit te drogen wordt het heideland regelmatig afgegraasd en afgeplagd om niet uit te drogen. RC Heideland wil met respect voor het mooie verhaal dat er al is, oog hebben voor vernieuwing en verdere ontwikkeling van de clubidentiteit. Rotaryclub Antwerpen Heideland reflecteert geregeld over de eigen werking om bij te sturen waar nodig en de clubwerking conform de vooropgestelde missie aan te sturen. Een voorbeeld hiervan zijn de haardvuurgesprekken bij leden thuis, waarvan de resultaten achteraf de basis vormen voor een actieplan. Recent behoort op het einde van elke clubvergadering een reflectiemoment tot de gewoonte: elk lid krijgt de gelegenheid om een mening of een inzicht ‘in de groep te gooien’.

Actief en kritisch luisteren, en de wereld door de bril van een ander leren bekijken, het zijn vaardigheden die ‘Heidelanders’ meer dan eens en ook graag oefenen. Kwaliteitsvol ontmoeten zit in de genen van onze club. Zowel het kader en de sfeer als de innerlijke beleving van bijeenkomsten van diverse aard getuigen van het belang van elkaar te kunnen ontmoeten. Ook gasten en sprekers, onze partners in sociale projecten, ervaren hun aanwezigheid bij Rotary Heideland als warm en intens. Een belangrijk clubkenmerk.

De heidelandvrienden en -vriendinnen maken graag plezier, ze vermaken zich graag met elkaar. De omgang met elkaar is hartelijk en enthousiast, humor is nooit ver weg. De lachspieren krijgen het soms hard te verduren. Deze clubattitude is een belangrijke troef bij het samen waar maken van onze doelstellingen als rotaryclub. Er worden dan ook ‘plezante’ en ontspannende activiteiten georganiseerd zoals een quizavond of een partnernight. Naar de club gaan is elke keer opnieuw ‘thuiskomen’.

Bron & foto: Werner Beyers

Facebook16
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen