Laatste nieuws:
2021, Jaar van de Otter

2021, Jaar van de Otter

Al sinds 1986 wordt één week per jaar in Vlaanderen de vrijwilliger gevierd (27 februari – 7 maart 2021). Elk jaar schenkt GroenRand de groene duim aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt aan het Antitankgrachtproject.

GroenRand heeft als kleine vereniging (231 leden) het doel om alle natuur- en bosgebieden langsheen de Antitankgracht met elkaar te verbinden. Op die manier vormt de Antitankgracht de hefboom om te komen tot één aaneengesloten gebied van 11.000 hectare. Maar een visie zonder uitwerking zet weinig zoden aan de dijk.

2021, Jaar van de Otter

Enthousiaste vrijwilligers

Dirk Weyler, coördinator GroenRand: “Om onze ideeën te verwezenlijken kan GroenRand gelukkig rekenen op grote broer Natuurpunt. Wat velen misschien niet weten is dat in onze regio honderden natuurpuntvrijwilligers actief zijn. Dat is een heel groot aantal. Ze staan in voor een heel breed scala van taken en iedereen probeert zich op zijn manier nuttig te maken voor de natuur. Dat is een zalige vaststelling, een gegeven dat we moeten koesteren. Aankopen en beheren van natuurgebieden is en blijft een absolute prioriteit en de steunpilaar voor het natuurbeleid. Door het werk van Natuurpunt kunnen we genieten van verschillende natuurdomeinen. En dit vooral door al die vrijwilligers die hun vrije tijd, energie en kennis besteden om de natuur te beschermen en te beheren. Enthousiaste vrijwilligers die anderen bewust maken van de pracht van de natuur.”

2021, Jaar van de Otter

GroenRand is Natuurpunt tevens dankbaar voor hun inzet voor het soortenbeschermingsprogramma ‘otter’. De otter vereist uitgestrekte waterrijke gebieden met een goede waterkwaliteit, voldoende vis en mogelijkheden om zich te verbergen en zich voort te planten. In onze regio is, buiten de Schelde, de Antitankgracht zowat de enige waterweg die aan deze eisen kan voldoen én tegelijk potentiële natuurgebieden met elkaar kan verbinden. De gracht is meer dan 30 km lang, bevat water van vrij goede kwaliteit en is op vele plaatsen voldoende visrijk. Daarnaast kruist de gracht tal van visrijke laaglandbeken zoals de Laarse Beek en het Schijn, biedt ze een natuurverbinding tussen de Beneden-Schelde en de valleien van de Kleine en de Grote Nete en via de Schietvelden en de Kalmthoutse Heide ook met het Maasbekken in Nederland. Maatregelen rond de problematiek van bijvoorbeeld waterkwaliteit, versnippering en verstoring zijn daarin een belangrijk onderdeel.

2021, Jaar van de Otter2

Speuren naar mogelijke sporen van otter in Antitankgrachtgebied

Sky Rymenants, communicatieverantwoordelijke GroenRand: “Sinds begin 2018 speurt Natuurpunt intensief naar mogelijke sporen van otters in het Antitankgrachtgebied. Vrijwilligers hebben een meetnet opgestart om ottersporen op het terrein in kaart te brengen. De vondst van een (verkeers)dode otter in Kalmthout, niet ver van de Antitankgracht en het Fort van Ertbrand, was één van de aanleidingen om op zoek te gaan naar meer sporen langsheen de gracht. En die werden gevonden: pootafdrukken, wissels en glijbanen, uitwerpselen – de zogenaamde spraints – en ook ottergeil, een geleiachtige substantie, die zowel mannetjes als vrouwtjes gebruiken om hun territorium te markeren. Het project ‘dieren onder wielen’ illustreert de grootste bedreiging voor de otter: de versnippering van zijn habitat door, onder andere, drukke verkeerswegen. Een beheer gericht op ontsnipperingsmaatregelen om deze verbindingen te herstellen, is dus belangrijk als we deze soort willen behouden. En vooral van belang zijn de talrijke rustgebieden langs de oevers. De twee regionale Natuurpunt-afdelingen, Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen en Natuurpunt Schijnbeemden, kochten hiervoor verschillende gebieden aan zoals het Fort van Ertband en het Ertbrandbos, het Wolvenbos, Gravinnenbos, Verbrand Bos …, andere gebieden langs de gracht, zoals de Opstalvallei, worden als natuurgebied beheerd. GroenRand schenkt dit jaar de groene duim aan John Maes (aankoopbeleid) en Johan Neegers (medewerking aan het soortenbeschermingsprogramma) en wil hiermee alle vrijwilligers van Natuurpunt symbolisch een dik verdiende pluim geven!”

Verschillende actievelingen van Natuurpunt die hebben meegewerkt aan dit soortenbeschermingsprogramma zijn: Geert Steel, Michiel Cornelis, Walter Verryckt, Lotte Gielis en Jan Gielis.

DW

Bron en foto’s: GroenRand

Facebook21
Facebook
Twitter