Laatste nieuws:
2% meer loon vanaf 1 juni 2022

2% meer loon vanaf 1 juni 2022

Eind april 2022 is de spilindex overschreden.

Hierdoor stijgen:

  • de sociale uitkeringen (zoals pensioenen, werkloosheidsuitkeringen…) met 2% vanaf mei 2022
  • de lonen met 2% vanaf juni 2022

Door deze indexaanpassing stijgen ook de loonkost voor vakantietewerkstelling, de bedragen van de maaltijdvergoedingen en de wervingskost vanaf juni 2022. Vanaf 1 juni 2022 vind je meer informatie over de maaltijdvergoedingen op de webpagina ‘Binnenlandse dienstreizen’.

Bron: Vlaanderen.be
Foto: PxHere

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet