Laatste nieuws:
2 carwashes gesloten na controle

2 carwashes gesloten na controle

Zaterdag 17/6 werd er door de Politiezone GRENS in samenwerking met de Sociale inspectie van de FOD Sociale zekerheid actie gevoerd op de verschillende carwashes in Essen, Kalmthout en Wuustwezel. Dit naar aanleiding van signalen over illegale tewerkstelling en mensenhandel bij enkele van die zaken.

Er werden 6 carwashes gecontroleerd. 2 carwashes werden na controle verzegeld, 1 op basis van inbreuken op illegale tewerkstelling en mensenhandel en 1 vanwege het ontbreken van een vestigingsvergunning. Er werden 5 illegale arbeiders aangetroffen waarvoor contact werd opgenomen met de Dienst Vreemdelingenzaken. Zij kregen allen een ‘bevel om het grondgebied te verlaten’. Verder werden er nog inbreuken vastgesteld op het gebied van zwartwerk, Dimona-inschrijving en deeltijdse tewerkstelling.

Bron: PZ Grens

JH

Facebook27
Facebook
Twitter
Visit Us