Laatste nieuws:
103 Oekraïense ontheemden in Essen

103 Oekraïners ontheemden in Essen

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne zijn er veel initiatieven ontstaan om de mensen te helpen, zowel ter plekke in Oekraïne als bij ons in Essen. 80 Essenaren gaven zich al op als vrijwilliger en helpen de vluchtelingen om hun draai te vinden in onze gemeente. Daarbovenop meldden nog eens 60 gezinnen zich aan als gastgezin. Met deze warme steun van veel Essenaren kunnen de Oekraïners hier hun leven opstarten.

Hoe kan ik helpen?

Als vrijwilliger kan je vanalles doen. Zo zijn er buddy’s die vluchtelingen wegwijs maken in onze gemeente. Je kan ook helpen als tolk, ondersteuning bieden in het onderwijs of Nederlandse les geven. Verder kan je helpen bij het organiseren van activiteiten, het sorteren van ingezamelde goederen of het in orde maken van appartementen.

Horendonk meest sociale wijk in Essen

Vandaag zijn er 103 tijdelijk ontheemde Oekraïners in Essen, verdeeld over de verschillende wijken. De meeste van hen komen uit de stad Kharkiv, de tweede grootste stad van het land, en uit de hoofdstad Kiev. Op dit moment zijn er 22 gastgezinnen in Essen. Horendonk heette de meeste Oekraïense mensen welkom, bedankt Uilenaars! Het grootste deel van de overige vluchtelingen woont in het centrum van Essen en in de wijk Heikant.

Nederlandse lessen

De meeste Oekraïners spreekt geen Nederlands of Engels. Het is dus belangrijk dat zij snel onze taal leren. 55% van de Oekraïense vluchtelingen woonde al één of meerdere Nederlandse lessen bij die georganiseerd werden tijdens de paasvakantie.

In Essen naar school

Ook de Oekraïense kinderen gaan intussen naar school. Hiervoor organiseerden we een infoavond voor scholen en gezinnen waar ons onderwijssysteem werd toegelicht en waar de kinderen meteen konden kennismaken met de directies van de scholen.

De lagere schoolkinderen gaan naar de basisschool in hun wijk. De Essense secundaire scholen hebben onderling afgesproken dat de 1ste graad naar Don Bosco Mariaberg zal gaan, de 2de graad naar Sint Jozef en de 3de graad naar het College. De gemeente ondersteunt de scholen bij de opvang van de kinderen door hen te matchen met vrijwilligers. Er zijn intussen ook twee Oekraïense leerkrachten in dienst genomen om de kinderen zo aangenaam mogelijk te laten starten in het Essense onderwijs.

Administratieve en logistieke hulp

De gemeente heeft een busrit ingelast naar Brussel, zodat de Oekraïners daar hun A-kaart konden aanvragen. Met zo’n kaart kunnen zij onder andere een leefloon krijgen. Daarnaast helpt de gemeente ook bij het inzamelen van fietsen en het afsluiten van huurovereenkomsten met de gastgezinnen. We zijn ook in overleg met de Essense huisartsen om de drempel naar gezondheidszorg te verlagen. De gemeente faciliteert het Winkeltje waar vluchtelingen de eerste dagen na aankomst terecht kunnen voor o.a. kledij, pampers en verzorgingsproducten.

Wekelijks Oekraïnecafé

Hier kunnen de Oekraïense mensen terecht met al hun vragen. Het is ook een ontmoetingsplek voor hen en hun gastgezinnen. Om de ontheemden en vooral de kinderen psychologisch te ondersteunen helpt de organisatie BackPack hen bij de verwerking van de traumatische gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt.

Duurzame huisvesting

In de Dr. Jef Goossenaertsstraat worden 18 appartementen bewoonbaar gemaakt en ingericht zodat Oekraïense vluchtelingen hier vanaf 1 mei tijdelijk kunnen wonen. De appartementen waren eigendom van sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning en stonden al een tijdje leeg. Het NCW nam het gebouw in erfpacht en stond op het punt om de appartementen via een solidair woonproject op de markt te brengen. Met de start van de Oekraïnecrisis heeft NCW beslist om de appartementen heel basic te renoveren zodat vluchtelingen hier al tijdelijk
kunnen wonen.

Bron en Foto: Gemeente Essen

Facebook27
Twitter
Follow Me
Tweet