Laatste nieuws:
1 bestuurder op 8 kent de voorrangsregels op rotondes niet

1 bestuurder op 8 kent de voorrangsregels op rotondes niet

Volgens een nieuwe enquête van Vias institute kent 1 op 8 bestuurders de voorrangsregels niet om een rotonde te verlaten. Bijna 2 op 3 bestuurders zijn niet op de hoogte dat het niet verplicht is om uiterst rechts te rijden. 1 op 7 bestuurders gebruikt bovendien zijn richtingaanwijzer om een rotonde op te rijden. Kort samengevat zorgen de regels over rotondes nog voor veel problemen met bestuurders, ondanks dat ze al van kracht zijn sinds… 1 oktober 1997.
Hoewel de ongevallen op rotondes minder ernstig zijn, zijn er toch veel kleine aanrijdingen of spanningen tussen verschillende types weggebruikers. Dit is vaak te wijten aan het niet-respecteren van de verkeersregels.

1. Resultaten van de enquête
Om de kennis van de Belgen over de regels van rotondes te kennen, heeft Vias institute een enquête gehouden bij een representatief staal van de bevolking.

1 op 5 bestuurders geeft geen voorrang aan voetgangers als hij de rotonde verlaat.
1 bestuurder op 8 (13%) weet niet dat als je op het tweede rijvak van een rotonde rijdt en je wil de rotonde verlaten, dat je dan voorrang moet verlenen aan degenen die op het eerste rijvak rijden.
Er zijn meer Walen (15%) en Vlamingen (13%) die deze regel niet kennen dan Brusselaars (9%).
1 op 5 bestuurders (21%) weet daarenboven niet dat bij het verlaten van een rotonde, je voorrang moet verlenen aan overstekende voetgangers. De slechte kennis van deze regel is niet goed voor de verkeersveiligheid.

De meerderheid van de bestuurders (81%) weet dat de voertuigen die zich al op de rotonde bevinden voorrang hebben op de voertuigen die er op willen rijden. 5% denkt echter dat de voorrang afhankelijk is van het type rotonde. 2% denkt dat de voorrang van rechts van kracht is en 13% menen dat je verplicht moet stoppen vooraleer de rotonde op te rijden. In Brussel denkt zelfs 20% van de bestuurders dat.

1 bestuurder op 7 zet zijn richtingaanwijzer aan om een rotonde op te rijden
1 op 7 bestuurders (14%) denkt onterecht dat ze hun richtingaanwijzer moeten gebruiken bij het oprijden van een rotonde. Mensen ouder dan 35 denken dit nog veel vaker dat de jonge bestuurders (15% tov 6%). 2% zijn van het gedacht dat je op een rotonde zowel bij het oprijden als bij het afrijden nooit je richtingaanwijzer moet gebruiken.

1 bestuurder op 8 rijdt voortdurend rechts
Een bestuurder mag op een rotonde zelf zijn rijvak kiezen in functie van de afslag die hij moet nemen. Nochtans denkt 13% van de bestuurders dat zij altijd uiterst rechts moeten houden.

Slechts 1 op 3 mensen kan een rotonde aanduiden
Een rotonde moet aangeduid worden met een bord D5 (verplicht rondgaand verkeer) en de toegangswegen met de borden B1 (voorrang verlenen) of B5 (stoppen en voorrang verlenen). Slechts 1 bestuurder op 3 (35%) slaagt erin een rotonde te herkennen. De Brusselaars herkennen het wel vaker (47%) dan de Walen (39%) en de Vlamingen (30 %).

2. Rotondes: 3 keer meer ongevallen waarbij de controle over het stuur verloren wordt
De statistieken van Vias institute tonen aan dat iets meer dan 500 ongevallen met doden of gewonden elk jaar gebeuren op rotondes. Dit is 1,2% van alle letselongevallen. Ter vergelijking, 15% van de ongevallen vindt plaats op kruispunten met een ‘stop-bord’ of een ‘voorrangsregeling’, 8% van de ongevallen gebeuren bij een voorrang van rechts en 7% bij een lichtengeregeld kruispunt.

Hoewel het gaat om een relatief veilige infrastructuur, nemen sommige bestuurders de rotondes toch tegen een te hoge snelheid. Zo zijn de ongevallen waarbij iemand de controle verliest over zijn stuur 3 keer talrijker op rotondes (27%) dan op andere types kruispunten (8%).

Ander kenmerk van deze ongevallen is dat er meer slachtoffers onder de tweewielers vallen dan bij andere vervoersmiddelen: 2,1% van de gewonde of dode fietsers en 1,3% van de motorrijders worden slachtoffer op een rotonde. (tegenover 0,8% van de auto-inzittenden).

3. Rotondes : de 10 belangrijkste regels
Een rotonde oprijden
-Vertraag wanneer je een rotonde nadert, zelfs wanneer het verkeer vlot doorstroomt.
-Wees extra voorzichtig ten opzichte van fietsers, op bepaalde rotondes hebben zij voorrang.
-Geef voorrang aan de bestuurders die zich al op de rotonde bevinden.
-Om de rotonde op te rijden, moet je je richtingaanwijzers niet gebruiken.

Op de rotonde
Als je de rotonde bij de volgende afslag wil verlaten, is het beter om uiterst rechts te houden. Als je niet de volgende afslag moet nemen, kan je natuurlijk meer naar links rijden.
Opgepast voor bestuurders die van links komen. Hoewel ze geen voorrang hebben wanneer ze een manoeuvre uitvoeren, kunnen sommigen je toch de pas afsnijden wanneer ze de rotonde willen verlaten.

De rotonde verlaten
-Gebruik je rechterrichtingaanwijzer.
-Juist voor je de rotonde verlaat, moet je je op het rechterrijvak bevinden. Als je je naar rechts begeeft, oefen je een manoeuvre uit en moet je dus voorrang verlenen aan de andere bestuurders.
-Als je slecht geplaatst bent op het moment dat je de rotonde wil verlaten, is het beter nog een toertje te rijden dan de doorgang te forceren.
-Op het moment dat je de rotonde verlaat, moet je voorrang verlenen aan de voetgangers die oversteken.

Conclusie
Hoewel het om een veilige infrastructuur gaat, gebeuren toch nog elk jaar op onze rotondes zo’n 500 ongevallen met doden en gewonden. Daarnaast zijn er nog talrijke aanrijdingen. De rotondes brengen ook regelmatig conflicten en spanningen tussen weggebruikers met zich mee. De meeste van deze ongevallen of incidenten kunnen echter makkelijk vermeden worden als iedereen zich aan de geldende verkeersregels houdt. Deze enquête door Vias institute toont aan de regels niet zo goed gekend zijn, vandaar de noodzaak om ze te herhalen.

Een kort filmpje van anderhalve minuut over hoe je best een rotonde kunt nemen is terug te vinden op de youtube-pagina van Vias institute via https://youtu.be/mOsZIJc1pZA en op www.smartdrivers.be.

Bron: PZ Grens

JH

Facebook14
Facebook
Twitter
Visit Us